Sudski tumač i ovjereni prijevod

Sudski tumač je prevoditelj imenovan od predsjednika nadležnog Županijskog ili Trgovačkog suda za izradu ovjerenog prijevoda. Ovjereni prijevod jest prijevod dokumenta (diplome, liječničkog nalaza, izvoda iz sudskog registra, potvrde o sukladnosti,…) ili izgovorenog teksta (usmeni prijevodi na sudovima, u matičnim ili javnobilježničkim uredima,…) za čiju sadržajnu, stilsku i terminološku istovjetnost sa izvornikom sudski tumač jamči svojim pečatom i potpisom. Da bi dokument sastavljen na stranom jeziku imao dokaznu snagu u pravnom prometu, potrebno ga je prevesti po ovlaštenom sudskom tumaču (izraditi ovjereni prijevod).

Ovjerene prijevode dostavljamo e-mailom u PDF formatu zato što je izmjena ovjerenog prijevoda zakonom zabranjena. Osim toga, ovjerene prijevode dostavljene elektronički nije dopušteno printati (upotrebljavati njihove kopije), već je njihov izvornik u papirnatom obliku potrebno preuzeti osobno ili poštom.

Moguće su i višejezične kombinacije prijevoda: u ponudi imamo čak 18 europskih jezika!

Nalazimo se u Ulici grada Vukovara 222 u Zagrebu, u neposrednoj blizini Ministarstva pravosuđa i Općinskog građanskog suda.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju putem telefona +385 (0)1 377 80 02 ili 098/231-979, a svoj nam upit također možete uputiti e-poštom na info@prijevodiadacta.com.

Za dogovaranje termina ljubazno molimo da se prethodno javite mailom.

Stranice

Ostalo