×
enEngleski
deNjemački
+385 (0)1 377 8002 | info@prijevodiadacta.com | radno vrijeme: pon - pet 8:30 do 18:00, sub 9:00 - 12:00

Ovjereni prijevod

Prijevod za čiju istovjetnost sa izvornikom sudski tumač jamči svojim pečatom i potpisom

Ovjereni prijevod 

 • je prijevod izvršen od strane sudskog tumača. Sudski tumač je prevoditelj koji je imenovan, ovlašten od strane predsjednika nadležnog Županijskog – Trgovačkog suda.
 • Ovjereni prijevod je prijevod bilo koje vrste isprave (prijevod diplome, prijevod svjedodžbe, prijevod stručnog teksta, prijevod osobnih dokumenata,…) koji sudski tumač prevede i ovjeri svojim pečatom i potpisom čime jamči da prijevod sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu. Samo ovjereni prijevod određene javne ili privatne isprave ima dokaznu snagu javne isprave. To znači da sve isprave koje su na stranom jeziku, kako bi imale dokaznu snagu u pravnom prometu neke države, moraju biti prevedene i ovjerene od strane sudskog tumača.

 ZATRAŽITE NEOBVEZUJUĆU PONUDUOvjereni prijevod

Ovjereni prijevodi Ad Acta sudskih tumača -Stručni i standardni prijevodi

 • Ad Acta prevoditelji – sudski tumači za Vas rade ovjerene prijevode svih vrsta standardnih i stručnih tekstova i dokumenata prema vašim potrebama.
 • Ako Vas zamolimo da nam navedete rok za koji Vam je prijevod potreban, to može značiti da smo u priličnoj gužvi s vremenom – cijenili bismo kada biste nam, u tom slučaju, mogli navesti konkretan dan za kad Vam je prijevod potreban, kako bismo uskladili snage i izašli Vam u susret.
 • Prijevod ne uzimamo u obradu ako nam ga ne potvrdite mailom (ne navedete podatke koje smo Vas zamolili).  Što nam prijevod kasnije potvrdite, to je veća vjerojatnost da ćemo morati pomaknuti rokove. Molimo Vas, imajte to na umu, osobito ako su Vam prijevodi hitno potrebni. Moguće prijevode rješavamo odmah, zahtjevne vrlo brzo (u dogovorenom roku), ali za čuda nam je potrebna i Vaša pomoć!


Hvala Vam na razumijevanju i suradnji!

Dragi klijenti,

Da ne biste gubili vrijeme i novac za savjete i kako biste izbjegli dugotrajnu birokraciju pomažemo našim savjetima i stručnim i službenim prijevodima svjedodžbi, diploma, pri čemu dobivate kvalitetan ovjereni prijevod od ovlaštenih sudskih tumača, čiji se prijevodi već par godina priznaju u inozemstvu.


Prijevod titula akademskih naziva usklađujemo prema zakonskim odredbama. Ukoliko ste završili studij po starom programu, morate izvaditi potvrdu o izjednačavanju titule, kako bi se odgovarajuće prevela.

  SUDSKI TUMAČ I JAVNI BILJEŽNIK

 • Iako i sudski tumač i javni bilježnik rade s dokumentima, i ovjeravaju ih, njihov je posao posve različit.
 • Javni bilježnik svojim pečatom i potpisom potvrđuje činjenice – potvrđuje da je potpis na dokumentu ispravan, odnosno nije krivotvoren, potvrđuje da je kopija istovjetna originalu, odnosno da dokument nije krivotvoren; ili pak sastavljaju isprave o pravnim poslovima i izjavama, činjenicama koje su posvjedočili i radnjama koje su obavili ili kojima su nazočili.
 • Sudski tumač svojim pečatom i potpisom da je prijevod koji su napravili istovjetan originalu. Dakle, on prevodi dokumente, ili usmeni tekst, kako bi vrijedili u pravnom prometu i svojim potpisom i pečatom jamči za ispravnost prijevoda.

OVJERENI I NEOVJERENI PRIJEVOD

 • Razlika je sitna, ali bitna.
 • U osnovi, ovjereni je prijevod onaj koji nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Pa ipak, ne moraju se svi prijevodi ovjeravati (iako je dobro da ih prevede sudski tumač).
 • Dio dokumenata koji se UVIJEK ovjeravaju su:

       –diplome

       -domovnice

       -certifikati

       –potpisani ugovori*

       –svjedodžbe

       -rodni listovi

       -vozačke dozvole i putovnice*

       -sudske presude

       -uvjerenja o osposobljavanju

       -vjenčani listovi

       -potvrde o nekažnjavanju

       -potvrde o izjednačavanju

       -smrtovnice

       -platne liste

       -ostali dokumenti vezani uz obrazovanje i usavršavanje


Ako su dokumenti DVOJEZIČNI, ponekad ih nije potrebno prevoditi. Primjerice, ako gospodin Zdravko Dren putuje u Englesku, a njegova je putovnica na hrvatskom i na engleskom jeziku, nije ju potrebno prevoditi.

Ako, međutim, putuje u koju drugu zemlju, tada je najbolje raspitati se u ministarstvu ili ambasadi zemlje u koju se putuje. Općenito, možemo reći da se na području EU priznaju dvojezični dokumenti pisani na europskim jezicima (uglavnom engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski). Pa ipak, ponavljamo, raspitajte se – tko pita s puta ne silazi, a ljubazno će Vam osoblje rado pomoći.


U posebnu kategoriju spadaju hrvatski međunarodni dokumenti (međunarodni rodni list, međunarodni vjenčani list). Njihova je cijena jednaka onoj klasičnog rodnog ili vjenčanog lista. Razlika je sljedeća: međunarodni listovi pisani su na nekoliko jezika i priznaju se na području EU, ali ne i van njega. Ako su vam dokumenti potrebni van EU, tada je najbolje izvaditi klasičan dokument i odnijeti ga na prijevod sudskom tumaču.


* Ako je bilo koji dokument (uključujući ugovore) potrebno prevesti kako bi ga stranka razumjela i ispunila (ako je formular) ili potpisala (ako je ugovor), tada se radi neovjereni prijevod. Razlog je tomu činjenica što se ovjereni prijevod NE SMIJE MIJENJATI, dakle zabranjene su sve vrste izmjena i dopuna.

Ako to stranka želi, nakon potpisivanja ugovora, može se načiniti i ovjerena varijanta prijevoda.U neovjerene prijevode spadaju dokumenti poput životopisa, članaka, web stranica, nepotpisanih ugovora, formulara….Poneki dokumenti mogu i ne moraju biti ovjereni – primjerice, medicinska dokumentacija. Iako je, naravno, takav važan tip dokumenta uvijek najbolje prevesti i ovjeriti.

Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava

 • Izvadak iz sudskog registra
 • Financijsko izvješće
 • Statističko izvješće
 • Bilanca
 • Revizorsko izvješće
 • Društveni ugovor
 • Poduzetnički ugovor
 • Natječajna dokumentacija (tenderi)
 • Prijevod projekta za EU fondove
 • Dokumentacija za ponude
 • Pisana deklaracija
 • Faktura
 • Certifikat
 • Statut
 • Patentna dokumentacija
 • Burzovno izvješće
 • Ugovor o prodaji roba i usluga
 • Sigurnosni list
 • Prikaz proizvoda
 • Ostala dokumentacija

Ovjereni prijevod osobnih isprava

 • Rodni list
 • Vjenčani list
 • Smrtni list
 • Prijevod svjedodžbe
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Potvrda o boravku
 • Potvrda o prihodima
 • Prijevod diplome
 • Prijepis ocjena
 • Izjava
 • Punomoć
 • Radna dozvola
 • Potvrda o stanju računa u banci
 • Povijest bolesti
 • Ostali osobni dokumenti

Ovjereni prijevod pravne dokumentacije

 • Potvrda o rezidentnosti
 • Kupoprodajni ugovor i drugi ugovori
 • Tužba
 • Rješenje
 • Presuda
 • Zapisnik
 • Izvješće o ispitivanju/certifikat
 • Zakonski i podzakonski akti
 • Apostil
 • Ostala dokumentacija

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 • Atest
 • Laboratorijsko ispitivanje uzoraka
 • Potvrda o ispitivanju kvalitete proizvoda
 • Potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 • Sigurnosno-tehnički listovi
 • Ostala tehnička dokumentacija

Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

 • Medicinski proizvodi
 • Specifikacija farmaceutskih proizvoda
 • Istraživanja
 • Ostala dokumentacija

ZATRAŽITE BESPLATNU PONUDU

Ad Acta prijevodi d.o.o.
Ulica grada Vukovara 222
10000 Zagreb
info@prijevodiadacta.com
Tel: +385 (0)1 377 8002
Mob: + 385 (0)98 231 979
radno vrijeme:
pon - pet 8:30 do 18:00
sub 9:00 - 12:00
Kontaktirajte nas
JEZICI

NUDIMO USLUGE NA JEZICIMA