×
enEngleski
deNjemački
+385 (0)1 377 8002 | info@prijevodiadacta.com | radno vrijeme: pon - pet 8:30 do 18:00, sub 9:00 - 12:00

Lektura

Dotjerivanje teksta u besprijekorno stanje – u jezičnom i stilskom smislu

  • Kada govorimo o lekturi, zapravo mislimo na tri stvari koje će biti potrebno obaviti kako bi se Vaš tekst jezično i stilski uredio.

Lektura 

  • znači pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje izvornog, autorskog teksta, kao i prilagođavanje teksta duhu jezika na kojem je tekst napisan, te davanje savjeta autoru o tome na koji način može još poboljšati svoj rad.

Redaktura 

  • obuhvaća ispravljanje gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, dotjerivanje stila kao i ispravnosti navoda u tekstu.

Korektura 

  • obuhvaća ispravljanje pogrešaka u tiskarskom slogu, tipfelera te interpunkcijskih pogrešaka. Interpunkcijski znakovi su pravopisni znaci kojima se pri pisanju razdvajaju rečenice i rečenični dijelovi i koji nam omogućavaju da bolje razumijemo tekst i da bolje shvatimo poruke koje su upućene čitateljima.
  • Lektura se, dakle, odnosi na morfologiju i sintaksu, ispravke u odabiru riječi, na poboljšanje stila teksta, te jasnoće i čitljivosti teksta. Morfologija je grana jezikoslovlja koja proučava vrste riječi i njihove oblike, dok se nazivom sintaksa u lingvistici označuje dio gramatike u kojem se proučavaju pravila koja upravljaju ustrojem rečenica. Jednostavnim riječima, lektura je ono što će Vaš tekst dotjerati u jezičnom i stilskom smislu, naravno, uz uvjet da je napravi osoba koja je kvalificirana, stručna i iskusna u tom poslu.

Zašto za lekturu angažirati stručnog lektora iz Ad Acta prijevoda?

Znanstvena istraživanja su dokazala da je izuzetno teško ispravljati vlastiti tekst. Teško je, naime, pronaći pogreške ili nejasnoće u pisanju u tekstu koji ste sami napisali. Zato smo mi tu. Kod nas lekturu Vašeg teksta obavljaju isključivo izvorni govornici jezika na kojem je tekst koji se lektorira napisan. Naši lektori uklonit će svaku pogrešku i dotjerati Vaš tekst stilski i jezično besprijekorno.

  • Ad Acta prijevodi d.o.o. nudi lekturu svih vrsta tekstova na bilo kojem od naših 16 jezika – kako na hrvatskom, tako i 15 stranih jezika.

Ad Acta prijevodi lektura

Ad Acta prijevodi za Vas rade lekturu svih vrsta tekstova, dokumenata i spisa, pa tako, između ostalog i lekturu sljedećeg:

ZATRAŽITE BESPLATNU PONUDU

Ad Acta prijevodi d.o.o.
Ulica grada Vukovara 222
10000 Zagreb
info@prijevodiadacta.com
Tel: +385 (0)1 377 8002
Mob: + 385 (0)98 231 979
radno vrijeme:
pon - pet 8:30 do 18:00
sub 9:00 - 12:00
Kontaktirajte nas
JEZICI

NUDIMO USLUGE NA JEZICIMA