FAQ

Apostille

Apostille je sudska nadovjera. U osnovi, riječ je o potvrdu koju na dokument stavlja sud, čineći ga valjanim u inozemstvu. Ovjera suda je iznad ovjere javnog bilježnika i sudskog tumača.
Apostiliranje se vrši na Općinskom građanskom sudu, u prijepodnevnim terminima od ponedjeljka do četvrtka. Uobičajeno se čeka jedan dan, no ako vam je Apostille hitno potreban, preporučamo da ga sudu dostavite rano ujutro (do 9 sati), kako biste ga isti dan mogli ishoditi.

Cilj ovlaštenog prevoditelja – sudskog tumača je izraditi prijevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu, stoga se prevođenju pristupa vrlo sistematično i s puno truda i pažnje.

Sam proces započinje upitom klijenta – dostavom dokumenta. Dokument za prijevod možete nam dostaviti osobno (dolaskom u naš ured), putem e-maila na info@prijevodiadacta.com ili obrasca. Po uvidu u dokument, izrađujemo preciznu ponudu s navedenim rokom i cijenom. Naše ponude nisu obvezujuće, što znači da prijevod ne uzimamo u rad prije vašeg prihvata ponude. Po pisanom prihvatu ponude, izrađujemo račun i stavljamo prijevod u izradu.

Prije prijevoda, zaprimljeni dokument potrebno je pažljivo pročitati i analizirati.

Zatim započinjemo prijevod. Ako je riječ o visokostručnom tekstu, po potrebi, kontaktiramo klijenta kako bismo osigurali sadržajnu, stilsku i terminološku usklađenost s izvornim tekstom. U iznimnim slučajevima, potrebno je izraditi i poseban rječnik stručne terminologije.

Prevedeni tekst prosljeđujemo na lekturu, odnosno uklanjanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka te prilagodbu duhu jezika. Ovdje je potrebno naglasiti da je lektor drugi ovlašteni prevoditelj – sudski tumač. Naime, kao što i istraživanja pokazuju, izuzetno je teško kontrolirati tekst koji ste sami napisali. Iz tog razloga će stilsku i jezičnu besprijekornost prevedenog teksta osigurati drugi prevoditelj, koji nije prevodio navedeni tekst. Kad je dokument prošao lekturu, spreman je za preuzimanje.

Tada vas povratno kontaktiramo, a po dokazu plaćanja, izrađeni prijevod dostavljamo elektroničkom i/ili običnom poštom. Ako to klijent želi, prijevod se može preuzeti i u našem uredu.

Neovjereni prijevodi izdaju se u papirnatom ili elektroničkom obliku (.doc, .excel ili .ppt format). Ako je prevoditelju dostavljen tekst u elektroničkom formatu, on može pisati preko izvornog teksta. Cilj je slijediti izvorni format dokumenta (izgled teksta) što je više moguće. Ako tekst sadrži slike, shematske prikaze, fotografije i slično, potrebno je slijediti upute klijenta. Najčešće se svaki tekst koji se nalazi u slikovnim prikazima prevodi u kurzivu ispod prikaza na koji se odnosi. U tom slučaju, navodi se izraz na stranom jeziku, i uz njega pripadajući prijevod. Ponekad, ako format to dozvoljava, možemo svoj prijevod unositi i direktno u slikovni prikaz. Posebne oznake u tekstu (npr. bold, kurziv, underline) nalaze se na istim mjestima u prevedenom dokumentu. Standardni format je: font – Arial ili Times New Roman 12 pt; prored – 1.5; numeriranje stranica – dno stranice, centrirano; margine – 2.5 cm.
Pa ipak, u slučaju ovjerenog prijevoda, pratimo format izvornog dokumenta kako bi se ciljana publika (osobe kojima je prijevod namijenjen) u dokumentima mogle snaći i vizualno.

Osnovna vizualna razlika između ovjerenog i neovjerenog prijevoda je ta što ovjereni prijevod sadrži:

  1. naslovnicu: u gornjem desnom kutu navodimo broj stranica/listova prijevoda, broj ovjere i datum završetka prijevoda. Na sredini navodimo jezik s kojeg prevodimo (na ciljnom jeziku, npr. Ovjereni prijevod s engleskog jezika), te eventualno i sam tip dokumenta (Rodni list). U donjem desnom kutu nalazi se pečat tumača koji je prijevod izradio.
  2. Zatim slijedi sam prijevod. Na zadnjoj stranici prijevoda, neposredno nakon prevedenog teksta, nalazi se klauzula ovlaštenog prevoditelja-sudskog tumača kojom on jamči da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Klauzula također sadrži datum i broj ovjere, a prate ju pečat i potpis tumača.
  3. Uz ovjereni prijevod prilažemo dokument koji smo prevodili, a s prijevodom ga spajamo pomoću jamstvenika – končića kojim se prijevod uvezuje, i zatim osiguravamo vjerodostojnost dokumenta stavljanjem dodatnog pečata na njegovu poleđinu. Ovaj zadnji korak ujedno je i najvažniji jer time osiguravamo da se ništa u sam dokument ne može dodati niti iz njega izbaciti, što naš prijevod čini pravnim instrumentom.
Sudski tumač i javni bilježnik

Iako i sudski tumač i javni bilježnik rade s dokumentima i ovjeravaju ih, njihov je posao posve različit.

Javni bilježnik svojim pečatom i potpisom potvrđuje činjenice – potvrđuje da je potpis na dokumentu ispravan, odnosno da nije krivotvoren, potvrđuje da je kopija istovjetna originalu, odnosno da dokument nije krivotvoren; ili pak sastavlja isprave o pravnim poslovima i izjavama, činjenicama koje je posvjedočio i radnjama koje je obavio ili kojima je nazočio.

Sudski tumač svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je prijevod koji je napravio istovjetan originalu. Dakle, on prevodi dokumente ili usmeni tekst kako bi vrijedili u pravnom prometu te svojim potpisom i pečatom jamči za ispravnost prijevoda.

Kako bismo trajanje postupka sveli na najkraće moguće, preporučamo vam da nam sve što biste prevodili dostavite uredno fotografirano ili skenirano mailom. Važno je navesti na koji jezik se dokumenti prijevod i konkretan rok (datum i eventualno vrijeme) do kojeg prijevod mora biti završen. Po uvidu u dokumente, povratno ćemo se javiti s ponudom. Ponuda se sastoji od cijene, potvrde ili ponude najbržeg sljedećeg (ako prijevod nismo u mogućnosti isporučiti u roku koji ste naveli) roka te, eventualno, od koje smjernice ili pitanja. Naše ponude nisu obvezujuće, što znači da prijevod ne uzimamo u izradu ako ne primimo pisanu potvrdu ponude. S obzirom na to da smo tumači prisegli pred sudom, sve informacije sadržane u dokumentima čuvamo u najstrožoj tajnosti.

Prilikom osobnog preuzimanja gotovog prijevoda, važni su nam sljedeći podaci: jezik s kojeg smo preveli te prezime osobe koja je zatražila prijevod.

Osim toga, prijevode možemo dostaviti i poštom ili, ovisno o slučaju, DHL-om.  U slučaju slanja poštom potrebno je navesti točnu i punu adresu, navesti šaljemo li pošiljku preporučeno, te izvršiti eventualnu nadoplatu za troškove slanja poštom.

Upravo zato što ovjerom i uvezom jamčimo da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku te da je vjerodostojan i pravovaljani dokument, ovjereni prijevod uvijek mora biti uvezan.

Postoje dokumenti koji ne moraju nužno u svakoj situaciji biti ovjereni, no to određuju institucije ili službenici kojima se prijevod dostavlja na uvid. Primjerice, ako medicinsku dokumentaciju prevodimo u sklopu nekog spora, ona obavezno mora biti ovjerena. No, ako je prijevod potreban kako bismo dokumente dostavili na uvid odabranom liječniku opće prakse, on (u vrlo rijetkim slučajevima), može izjaviti kako mu ovjera i nije potrebna.
Ovjeren ili ne, svaki naš prijevod izrađuju sudski tumači – ovlašteni prevoditelji.

Stranice

Ostalo