Cjenik

Formiranje cijene

Važno je znati kako na formiranje cijene prijevoda istovremeno utječe mnogo faktora:

  • Ovjera prijevoda – ovjereni prijevod češće je skuplji. Prijevod većine dokumenata potrebno je ovjeriti kako bi oni bili važeći u stranim državama.
  • Jezik prijevoda – rjeđi jezici mogu biti skuplji
  • Vrijeme potrebno za izradu kvalitetnog prijevoda – što je rok kraći, to je manja mogućnost dodatnog popusta. Ovo nam je jedna od najbitnijih stavki, jer kvaliteta našeg prijevoda naš je najveći ponos i osnova svake suradnje temeljene na povjerenju.
  • Zahtjevnost i količina izvornog teksta – možemo odobriti popust na veću količinu teksta, a kako smo jedan od prevoditeljskih ureda koji radi prijevode iz svih područja, zahtjevnost nam rijetko predstavlja problem
  • Eventualno dodatno formatiranje ili uređivanje – ovo je ponekad slučaj sa zahtjevnijim katalozima i brošurama

Cijena

Osnovna cijena 1 autorske kartice (1500 slovnih znakova bez razmaka) iznosi 20 EUR bez obračunatog PDV-a. Međutim, ta se osnovna cijena može promijeniti ovisno o gornjim faktorima.

Ako je to moguće, rado izlazimo u susret, stoga za tipizirane dokumente ili veću količinu teksta dajemo ponude koje odgovaraju i vama i nama. Možete biti sigurni kako ćemo vam po tom pitanju uvijek izaći u susret najviše što možemo!

Kartica

Kada govorimo o formiranju cijene za usluge prijevoda, kao mjernu jedinicu koristimo karticu.
Kartica se obračunava kao 1500 znakova bez razmaka ili 1800 znakova s razmacima.
Izraz „znak“ označava svako slovo, broj, interpunkcijski ili drugi znak – dakle, sve što nije bjelina (praznina).
Prema Pravilniku o sudskim tumačima, pisani prijevod obračunava se po retku od 50 znakova. Najmanja obračunska jedinica je jedna kartica s 30 redaka. I ovdje u obračun retka ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje).
Broj kartica dokumenta u Word programu lako možete provjeriti odabirom opcije „Pregled“ (Review) i „Brojanje riječi“ (Word count). Potrebno je broj znakova (bez praznina) (Characters (without spaces)) podijeliti s 1500, ili broj znakova (sa prazninama) (Characters (with spaces)) s 1800, a rezultat je ukupan broj kartica dokumenta.

Vrijeme

Vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini i zahtjevnosti teksta koji sudski tumač treba prevesti. Po redovnoj tarifi sudski tumač može izraditi prijevod 4 kartice teksta s hrvatskog na strani jezik i 6 kartica teksta sa stranog na hrvatski jezik po radnom danu. Možemo se pohvaliti nešto većim brojem kartica prijevoda po danu, a rokovi koje vam navodimo u ponudi uvijek su naši prvi slobodni.

Ako postoji točno određen rok u kojem vam je prijevod potreban, svakako nam ga navedite u svome zahtjevu, a mi ćemo mu se prilagoditi koliko god smo u mogućnosti.

Stranice

Ostalo