×
enEngleski
deNjemački
+385 (0)1 377 8002 | info@prijevodiadacta.com | radno vrijeme: pon - pet 8:30 do 18:00, sub 9:00 - 12:00

Sudski tumač

Sudski tumač – ovlašteni prevoditelj

je  prevoditelj koji je za to ovlašten od strane nadležne institucije. U Hrvatskoj je to Županijski – Trgovački sud. Kako bi mogao postati ovlašteni sudski tumač, prevoditelj mora zadovoljavati uvjete koje određuje Pravilnik o stalnim sudskim tumačima.

Sudski tumač prevodi sve vrste isprava i dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašten na hrvatski i obrnuto.

Također je moguće i da prevodi sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik za koji je ovlašten. Prijevod ovjerava svojim pečatom i potpisom te na taj način jamči istovjetnost prijevoda s tekstom izvornika. Ovjereni se prijevod uvezuje zajedno s izvornikom ili preslikom izvornog teksta.

Trebate ovjereni ili neovjereni prijevod na neki od europskih jezika? Možda usmeni prijevod ili lekturu na hrvatskom ili stranom jeziku? Naš tim vrhunskih sudskih tumača i prevoditelja napravit će za Vas prijevod koji u potpunosti odgovora izvorniku te ga stilski i jezično dotjerati do savršenstva.

Sudski tumač i prevoditelj
Sudski tumač – Ad Acta prijevodi

Ad Acta prijevodi d.o.o. nudi usluge prijevoda na

Po dogovoru moguće i druge kombinacije jezika.

Kako rade Ad Acta sudski tumači – Ovlašteni prevoditelji      

Cilj ovlaštenog prevoditelja – sudskog tumača je izraditi prijevod koji sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu, stoga se prevođenju pristupa vrlo sistematično i s puno truda i pažnje.

Sam proces započinje upitom klijenta, na temelju kojeg se izrađuje precizna ponuda. Kako bi bilo moguće izraditi što je moguće točniju ponudu, dokument koji će se prevoditi mora biti priložen upitu. Zaprimljeni dokument se pažljivo analizira te se, po potrebi, kontaktira klijent kako bi se osigurala sadržajna, stilska i terminološka usklađenost s izvornim tekstom.

U tom je slučaju ponekad potrebno izraditi i poseban rječnik koji obuhvaća stručnu terminologiju iz izvornog teksta. Nakon što je izvršena detaljna analiza, izrađuje se precizna ponuda i dostavlja se klijentu. Po prihvatu ponude, prevoditelj – sudski tumač pristupa prevođenju.

Nakon što je preveden, tekst se prosljeđuje na lekturu, odnosno uklanjanje pravopisnih i gramatičkih pogrešaka te prilagodbu duhu jezika. Ovdje je potrebno naglasiti da je lektor drugi službeni prevoditelj – sudski tumač.

Naime, kao što i istraživanja pokazuju, izuzetno je teško kontrolirati tekst koji ste sami napisali. Iz tog razloga će stilsku i jezičnu besprijekornost prevedenog teksta osigurati drugi prevoditelj, koji nije prevodio navedeni tekst. Kad je dokument prošao lekturu, spreman je za preuzimanje.

Vrijeme izrade prijevoda – pogledajte naše Cijene prijevodaSudski tumač cijena prijevoda

Vrijeme izrade prijevoda ovisi o količini i složenosti teksta koji sudski tumač treba prevesti. Po redovnoj tarifi sudski tumač može izraditi prijevod 4 kartice teksta s hrvatskog na strani jezik i 6 kartica teksta sa stranog na hrvatski jezik po radnom danu. Pri tome jedna autorska kartica obuhvaća 1500 znakova ne uključujući razmake, što u startu smanjuje broj kartica/stranica.

Ako Vas zamolimo da nam navedete rok za koji Vam je prijevod potreban, to može značiti da smo u priličnoj gužvi s vremenom – cijenili bismo kada biste nam, u tom slučaju, mogli navesti konkretan dan za kad Vam je prijevod potreban kako bismo uskladili snage i izašli Vam u susret.


Prijevod ne uzimamo u obradu ako nam ga ne potvrdite mailom (ne navedete podatke koje smo Vas zamolili). Što nam prijevod kasnije potvrdite, to je veća vjerojatnost da ćemo morati pomaknuti rokove.

Molimo Vas, imajte to na umu, osobito ako su Vam prijevodi hitno potrebni. Moguće prijevode rješavamo odmah, zahtjevne vrlo brzo (u dogovorenom roku), ali za čuda nam je potrebna i Vaša pomoć!
Hvala Vam na razumijevanju i suradnji!


SUDSKI TUMAČ I JAVNI BILJEŽNIK
Iako i sudski tumač i javni bilježnik rade s dokumentima i ovjeravaju ih, njihov je posao posve različit.


Javni bilježnik svojim pečatom i potpisom potvrđuje činjenice – potvrđuje da je potpis na dokumentu ispravan, odnosno nije krivotvoren, potvrđuje da je kopija istovjetna originalu, odnosno da dokument nije krivotvoren; ili pak sastavlja isprave o pravnim poslovima i izjavama, činjenicama koje je posvjedočio i radnjama koje je obavio ili kojima je nazočio.


Sudski tumač svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je prijevod koji je napravio istovjetan originalu. Dakle, on prevodi dokumente ili usmeni tekst kako bi vrijedili u pravnom prometu te svojim potpisom i pečatom jamči za ispravnost prijevoda.

OVJERENI I NEOVJERENI PRIJEVOD SUDSKOG TUMAČA

Razlika je sitna, ali bitna.
U osnovi, ovjereni je prijevod onaj koji nosi pečat i potpis ovlaštenog sudskog tumača. Pa ipak, ne moraju se svi prijevodi ovjeravati (iako je dobro da ih prevede sudski tumač).
Neki od dokumenata koji se UVIJEK ovjeravaju su:

 • domovnice
 • certifikati
 • potpisani ugovori*
 • rodni listovi
 • vozačke dozvole i putovnice*
 • sudske presude
 • uvjerenja o osposobljavanju
 • vjenčani listovi
 • potvrde o nekažnjavanju
 • potvrde o izjednačavanju
 • smrtovnice
 • platne liste
 • ostali dokumenti vezani uz obrazovanje i usavršavanje* Ako su dokumenti DVOJEZIČNI, ponekad ih nije potrebno prevoditi. Primjerice, ako gospodin Zdravko Dren putuje u Englesku, a njegova je putovnica na hrvatskom i na engleskom jeziku, nije ju potrebno prevoditi.

Ako, međutim, putuje u koju drugu zemlju, tada je najbolje raspitati se u ministarstvu ili ambasadi zemlje u koju se putuje. 

Općenito, možemo reći da se na području EU priznaju dvojezični dokumenti pisani na europskim jezicima (uglavnom engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski). Pa ipak, ponavljamo, raspitajte se – tko pita, s puta ne silazi, a ljubazno će Vam osoblje rado pomoći.


U posebnu kategoriju spadaju hrvatski međunarodni dokumenti (međunarodni rodni list, međunarodni vjenčani list).

Njihova je cijena jednaka onoj klasičnog rodnog ili vjenčanog lista. Razlika je sljedeća: međunarodni listovi pisani su na nekoliko jezika i priznaju se na području EU, ali ne i izvan njega.

Ako su vam dokumenti potrebni izvan EU, tada je najbolje izvaditi klasičan dokument i odnijeti ga na prijevod sudskom tumaču.


* Ako je bilo koji dokument (uključujući ugovore) potrebno prevesti kako bi ga stranka razumjela i ispunila (ako je formular) ili potpisala (ako je ugovor), tada se radi neovjereni prijevod.

Razlog je tomu činjenica što se ovjereni prijevod NE SMIJE MIJENJATI, dakle zabranjene su sve vrste izmjena i dopuna. Ako to stranka želi,  nakon potpisivanja ugovora, može se načiniti i ovjerena varijanta prijevoda.


U neovjerene prijevode spadaju dokumenti poput životopisa, članaka, web stranica, nepotpisanih ugovora, formulara….

Poneki dokumenti mogu i ne moraju biti ovjereni – primjerice, medicinska dokumentacija. Iako je, naravno, takav važan tip dokumenta uvijek najbolje prevesti i ovjeriti.

DOBRO JE ZNATI
U pravnom prometu vrijede isključivo dokumenti veličine A4
 – ako je vaša diploma A3 formata, ljubazno vas molimo da dokument smanjite prije no što ga donesete na prijevod.

Postoje dvije vrste potvrda o nekažnjavanju – potvrda suda i potvrda ministarstva. Za inozemstvo se traži potvrda ministarstva. Postoje slučajevi u kojima država/institucija za rad priznaje i potvrdu suda, ali takvi su slučajevi rijetki. Nemojte riskirati – raspitajte se.

Ako je dokument dvojezičan – provjerite hoće li ga institucija/država priznati – možda nema potrebe da se zamarate viškom papirologije.

APOSTILLE
Apostille je ovjera ovjere, najglavnija od svih ovjera. U osnovi, riječ je o papiru kojeg na dokument stavlja sud, čineći ga valjanim u inozemstvu. Ovjera suda je iznad ovjere javnog bilježnika i sudskog tumača.

MEĐUNARODNI DOKUMENTI
Postoje hrvatski međunarodni dokumenti
 (međunarodni rodni list, međunarodni vjenčani list). Njihova je cijena jednaka onoj klasičnog rodnog ili vjenčanog lista. Razlika je sljedeća: međunarodni listovi pisani su na nekoliko jezika: na hrvatskom, engleskom, njemačkom, francuskom i talijanskom jeziku; priznaju se na području EU, ali ne i izvan njega.

Ako su vam dokumenti potrebni izvan EU, tada je najbolje izvaditi klasičan dokument i odnijeti ga na prijevod sudskom tumaču.

POTVRDE O NEKAŽNJAVANJU
Postoje dvije vrste potvrda o nekažnjavanju – potvrda suda i potvrda ministarstva. Za inozemstvo se traži potvrda ministarstva. Postoje slučajevi u kojima država/institucija za rad priznaje i potvrdu suda, ali takvi su slučajevi rijetki. Nemojte riskirati – raspitajte se.

ŠTO MI JE SVE POTREBNO
Kada dolazite kod sudskog tumača, budite opušteni – ne grizemo. 
Ako nosite dokumente na prijevod, molimo Vas da ih donesete na vrijeme, osobito ako je riječ o većoj količini. Računajte da manji dokumenti, poput rodnog lista ili diplome mogu biti gotovi za dan ili najviše dva. Pa ipak, usred velike količine posla ponekad nam zatreba čak i tri dana. Velika količina dokumenata za prijevod u ponekad prekratkom roku stvara sudskom tumaču nepotreban stres i ponekad se može dogoditi greška u koracima. Zato nam puno znači kada dođete na vrijeme, i na tom vam zahvaljujemo.
Bez obzira na količinu dokumenata, jako cijenimo kada klijent zna definirati rok u kojem mu je prijevod potreban. Tada se potrudimo ne samo rok ispoštovati (što uvijek uspijevamo), već vas iznenaditi i ranijim završetkom (što nam se vrlo često dogodi).

Ako dolazite po gotov prijevod, važni su nam sljedeći podaci: jezik s kojeg smo preveli i ciljni jezik te prezime osobe i tip dokumenta (certifikat, svjedodžba, vjenčani list…) koji smo prevodili. Često se dogodi da nam klijent umjesto imena osobe s dokumenta kaže vlastito prezime pa prijevod ne možemo naći, iako nam je pred nosom.

PRAV(N)I KORACI
Za razliku od plesnih, uglavnom se ništa neće dogoditi ako „fulate“ pravne korake.
O čemu je riječ? Kada imamo velik broj dokumenata, nismo sigurni što prevesti, trebamo li sve ovjeriti kod javnog bilježnika, kada napraviti apostille…?
Eto rješenja:
1. Ako je potrebno, najprije ovjerite kopije ili originale dokumenta kod javnog bilježnika.
2. S ovjerenim dokumentom dođite sudskom tumaču – on će dokument prevesti.
3. Nakon prijevoda, ako je to potrebno, dokument ide na sud na apostiliranje.

ZATRAŽITE BESPLATNU PONUDU

Ad Acta prijevodi d.o.o.
Ulica grada Vukovara 222
10000 Zagreb
info@prijevodiadacta.com
Tel: +385 (0)1 377 8002
Mob: + 385 (0)98 231 979
radno vrijeme:
pon - pet 8:30 do 18:00
sub 9:00 - 12:00
Kontaktirajte nas
JEZICI

NUDIMO USLUGE NA JEZICIMA